conscious dance movement practice & therapy

Therapie

Therapie

Ik geef sinds kort ook een op een lichaamsgerichte therapie. In deze indivuele sessies werk ik met de boswijkmethode en indien gewenst ook met  beweging.

‘Het wordt tijd dat de steen gaat wennen aan bloeien, dat onrust een hart wordt.’
– Paul Celan

Voor wie?

Loop je vast in je leven, netwerk, relatie of in jezelf? Zijn er emoties waarmee je niet om kunt gaan? Vinden er veranderingen plaats die je niet bij kan houden? Ben je moe of overprikkeld?

Lijkt het of je de verbinding met je omgeving of met zelf kwijt bent? Is de zingeving soms ver te zoeken?

Soms stapelen emoties en gebeurtenissen zich op en lijkt alles te veel. Dat kan gebeuren door een scheiding, een sterfgeval of door ziekte of ontslag. En soms gebeurt dat zonder aanwijsbare reden en krijg je de behoefte om eens goed naar jezelf te kijken. 

In onze ontwikkeling als mens lopen we allerlei deuken op. We passen ons echter steeds aan om niet steeds op nieuw deuken op te lopen. We proberen de pijn te vermijden. Om de pijn uit de weg te gaan bouwen we geloofsovertuigingen op die ons later flink in de weg kunnen gaan zitten.

‘De pijn wordt genezen door de pijn te voelen.’
– Rumi

Welke Methode?

Ik geef lichaamsgerichte therapie via de methode van Riekje Boswijk. Met aandacht en respect voor alles wat zich aandient, biedt deze methode een pad vanaf het hoofd naar het hart en uiteindelijk naar de ziel. Riekje noemt de roep om de weg van buiten naar binnen te willen afleggen de heimwee van de ziel.

Ik heb de opleiding tot transpersoonlijk therapeut gevolgd aan het Boswijk Instituut in Doorn. Toen ik een aantal jaar geleden door relatie problemen in een crisis belandde, kwam ik daar op mijn plek: er was warmte, menselijkheid, meditatie, en alles mocht er zijn. Een prachtig instituut waar ik heb leren groeien om meer mens te zijn.

‘Het is een vreemde paradox: Ik kan pas veranderen als ik mezelf volledig accepteer zoals ik ben.’
Carl Rogers

Transpersoonlijke Therapie

Ik zal je begeleiden van mens to mens. Liefdevolle aandacht geeft de ruimte voor alle emoties en gevoelens om gevoeld en geuit te worden. Je lichaam is hierbij belangrijk. Je voelt immers met je lichaam en niet met je gedachtes. In je lijf sla je ook emoties op. Door met aandacht bij je emoties te blijven kan je weer in beweging komen. 

Uiteindelijk is het doel om deze wereld voor jou en voor al je relaties een beetje beter te maken. Door de weg van buiten naar binnen af te leggen kun je belangrijke harts-kwaliteiten als compassie, berouw en vrede terugvinden. En natuurlijk schiet je dan steeds weer uit je centrum, maar hoe vaker je het pad naar binnen weten af te leggen, hoe meer het pad inslijt, hoe gemakkelijker het wordt.

Woon zo dicht mogelijk bij het kanaal waardoor het leven stroomt.’
– Henry David Thoreau 

Tarieven

AANVRAGEN KENNISMAKINGSGESPREK:

Na een kennismakingsgesprek besluiten we om al dan niet een therapie-traject aan te gaan.
Individuele sessies duren +/- 1 uur
De kosten voor een individuele sessie zijn € 75,-

Relaties sessies duren +/-1,5 uur
De kosten voor een relatie sessie zijn € 125,-

VERGOEDING VERZEKERING

Psychosociale therapie wordt deels vergoed vanuit de aanvullende verzekering voor complementaire geneeswijze. (dit geldt niet voor relatietherapie en coaching) Op ZorgWijzer.nl staat een overzichtspagina met vergoedingen voor Psychosociale therapie per zorgverzekeraar.

Check zelf bij jouw verzekering wat er vergoed wordt.

Waar?

De sessies vinden plaats in het Boswijk Instituut in Doorn of bij mij thuis.

bij mij thuis:
Kleikoele 9 7431CZ Diepenveen

Boswijk Instituut:
Landgoed Beukenrode
Beukenrodelaan 2 L/ 2 M
3941 ZP Doorn

“Arjan is heel zorgvuldig, enorm betrokken en op een warme manier heel eerlijk en ontwapenend.”
-L.M.O.

Privacy

Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw persoonlijke proces gedurende uw behandeling. In de behandelovereenkomst en het intake-verslag staan soms ook medische gegevens zoals medicijngebruik en gegevens over eerdere/andere behandelingen. Verder bevat het dossier uw voor- en achternaam, uw adresgegevens en telefoonnummer, uw e-mailadres, uw geboortedatum, uw beroep en de naam van uw huisarts.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en eventueel gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik er voor zorg dat ik als enige toegang heb tot de gegevens in uw dossier en dat ik zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

  1. •Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar of bij samenwerking met een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  2. •voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  3. •Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik  een factuur kan opstellen. Daarna gaan de facturen naar mijn administratiekantoor voor financiële verwerking.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. 

  1. •Uw naam, adres en woonplaats 
  2. •uw geboortedatum
  3. •de datum van de behandeling
  4. •een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘psychosociaal consult’ of ’therapie sessie’
  5. •de kosten van het consult

Contact